COSME garancia

A COSME viszontgaranciát a COSME Program (vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program) és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) az Európai Beruházási Terv keretében biztosítja. Az ESBA célja, hogy támogassa és elősegítse a termelékeny beruházások finanszírozását és végrehajtását az Európai Unióban, valamint javítsa a finanszírozáshoz való hozzájutást.

A hitelgarancia-eszközzel a program garanciákat és viszontgaranciákat biztosít a pénzügyi intézményeknek. Ezen program keretében kötött együttműködési megállapodást az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) az Európai Beruházási Alappal, lehetővé téve 40 Mrd Ft összegű kezesség nyújtását a magyar KKV-k számára.

Az AVHGA küldetése, hogy készfizető kezességet nyújtson olyan agrár tevékenységet folytató vagy vidéken működő mikro-, kis- és középvállalkozások számára, amelyek nem rendelkeznek elegendő fedezettel, így hitelezésük kockázatos banki szempontból. A COSME program 50%-os mértékű viszontgaranciát biztosít, amit az Alapítvány saját forrásával kiegészít, és így akár 80%-os mértékű kezességvállalással segíti a hitelfelvevőket. COSME viszontgarancia mellett az Alapítvány kezessége beruházási hitel, forgóeszköz- és folyószámlahitel, illetve bankgarancia ügyletekhez kapcsolódhat.

Az EIF által viszontgarantált alapítványi kezesség nem tartalmaz állami támogatási elemet. Olyan vállalkozások számára is kedvező díjon érhető el, amelyek korábban már kimerítették a támogatási lehetőségeiket. Továbbá nem korlátozza, hogy a jövőben támogatott hitelprogramban vegyen részt, vagy vissza nem térítendő támogatásra pályázzon a vállalkozás.

Az igénybe vevők körére vonatkozó főbb jogosultsági kritériumok:

  • belföldön működő mikro-, kis- vagy középvállalkozások, beleértve az őstermelőket és a családi gazdálkodókat is
  • termékmegállapodás hiányában csak az Üzletszabályzat 2.számú melléklete szerinti agrárcélú ügyletekhez nyújtható
  • nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
  • vállalkozás ellen nem indult csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás
  • a szerződés futamideje legalább 12 hónap, legfeljebb 10 év

Továbbá a hitelfelvevőnek meg kell felelnie az általános kockázati követelményeknek.

A kezességet közvetlenül az Alapítvány pénzügyi partnerein keresztül lehet igényelni. A vállalkozásnak a hitelfelvételi szándékával együtt szükséges jeleznie a kezesség iránti igényét, a kezesség bevonását pedig a bank az alapítvánnyal közvetlenül intézi. A COSME viszontgarancia melletti kezesség feltételeiről a Vállalkozás nyilatkozata című dokumentumban tájékozódhat bővebben, és ezen a dokumentumon nyilatkozhat igénybevételi szándékról.

További információk:

A COSME programról: https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_hu

Az Európai Beruházási Alapról: http://www.eif.org/

Kezességgel kapcsolatos információk az Alapítvány üzletszabályzatában érhetők el.