Kezességi ígérvény

A vállalkozásoknak lehetősége van a hitel felvételét megelőzően kapcsolatba kerülni az Alapítvánnyal, és a kezességvállalás jogosultsági feltételeinek előzetes vizsgálatát kérni. Az Alapítvány az adós vizsgálatát követően Kezességi ígérvényt bocsát ki, amelyben 80%-os helytállási kötelezettséget vállal a vállalkozás, valamint a vállalkozás által kiválasztott és az Alapítvánnyal együttműködő hitelintézeti partner között jövőben megkötésre kerülő, a vállalkozás igénye szerinti akár 25 millió forint összegű, maximum 3 év futamidejű hitel vagy kölcsön ügyletére, amennyiben a vállalkozás, illetve az ügylet megfelel az Alapítvány Üzletszabályzatában, illetve a pénzügyi intézménnyel kötött egyedi termék-megállapodásban rögzített feltételeknek.

A Kezességi ígérvényt a vállalkozás fedezetként tudja bemutatni a pénzügyi intézményeknél, és ezzel könnyíthet a hitelhez jutási feltételein.

A mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások az alábbi igénylő lap kitöltésével kezdeményezhetik az Alapítványnál az előminősítést és a Kezességi ígérvény kiállítását.

IGÉNYLŐ LAP KEZESSÉGI ÍGÉRVÉNYHEZ

Az aláírt és beszkennelt igénylő lapot elektronikus formába küldje el az info@avhga.hu e-mail címre.

Az igénylő lap beérkeztét követően, pozitív elbírálás esetén 5 munkanapon belül küldjük a Kezességi ígérvényt az e-mail címére.

A kezességet minden esetben a pénzügyi intézmények igénylik az Alapítványnál, kérjük finanszírozási igényével közvetlenül hozzájuk forduljon majd a Kezességi ígérvény birtokában. A pénzügyi intézményeknek a Kezességi ígérvény másolatát a kezességi kérelem dokumentumaival együtt meg kell küldeni az Alapítvány részére a PartnerWeb rendszerben. A Kezességi ígérvény olyan kötelezettségvállalás, amely legfeljebb egy szerződéshez használható fel és az aláírásától számított 90 napig érvényes.

A Kezességi ígérvény tartalmától és érvényességétől függetlenül a finanszírozó pénzügyi intézmény dönthet úgy, hogy a fentiektől eltérő feltételekkel – akár nagyobb összegben, hosszabb futamidőre – biztosít hitelt a vállalkozás számára AVHGA kezesség mellett.

A kezességvállalás feltételeiről és a díjakról az Üzletszabályzatból tájékozódhat.

Az Alapítvány az alábbi pénzügyi intézményekkel áll kapcsolatban: AVHGA PARTNER LISTA