Hatályos nyomtatványok

Kezességi igénylő lap sablonok

A Kezesség igénylő lapok tájékoztatási célra szolgáló sablonok, nem kell manuálisan kitölteni azokat. A PartnerWeben az új kezességi kérelem kitöltését és érvényesítését követően, a pénzügyi intézmény cégszerű elektronikus bélyegzőjével ellátva automatikusan generálódik.

Filename / Link Size
Igénylőlap lízing 20210201_végleges.docx 136.19 Kb
Igénylőlap kölcsön hitel 20220701.docx 130.98 Kb
Igénylőlap faktoring 20220701.docx 122.81 Kb

 

Vállalkozás nyilatkozata

A Vállalkozás nyilatkozatát az adós írja alá, annak cégszerű aláírása szükséges. A dokumentum kötelezően kitöltendő mezője a pénzügyi intézmény neve és agrárcélú ügyletek esetén a költségvetési díjtámogatási jogosultság megfelelésről és annak igényléséről szóló nyilatkozat. A vállalkozás nevét NEM kell beírni a dokumentum elején! Valamint ezen a nyilatkozaton van lehetőség jelölni a COSME feltételeknek való megfelelést és annak igénylését. A COSME kezesség igénylésének jelölése nem jelenti azt, hogy automatikusan COSME viszontgarancia mellett lesz kiadva a kezesség, a COSME kezesség odaítéléséről az AVHGA dönt az állami viszontgarancia melletti kezesség lehetőségének hiányában.

Filename / Link Size
Vállalkozás Nyilatkozata_2022.11.17.docx 96.49 Kb
Nyilatkozat a Krízis Agrárgar. Program II. és a válságtámogatás igénybevételéhez

A nyomtatványt nem csak Krízis Agárgarancia Program II. keretében történő új kezességvállalás igénylése során kell kitölteni, hanem a költségvetési díjtámogatás miatt minden olyan esetben, amikor agrárügylethez kedvezményes díjú kezességvállalásra nyújtanak be új kérelmet.

Krízis Agrárgarancia Program II. keretében

Az AVHGA által nyújtott támogatás a TCF 2.2. pontján alapul. Ugyanakkor az Agrárminisztérium kezességvállalási díjakhoz kapcsolódó költségvetési díjtámogatásának jogcíméül elsősorban a TCF 2.1. pontja szolgál, de ha az nem alkalmazható a vállalkozás esetében (így különösen, ha szabad kerete kimerült), úgy de minimis jogcímen is nyújtható.

Általánosan, a Krízis Agrárgarancia Program II. keretén kívüli kedvezményes díjú kezesség esetén:

Az agrárcélú ügyletekhez kapcsolódó AVHGA részéről nyújtott támogatás jogcíme de minimis, csoportmentességi vagy EMVA rendelet szerinti lehet. Az Agrárminisztérium kezességvállalási díjakhoz kapcsolódó költségvetési díjtámogatására ebben az esetben is a TCF 2.1 pontja szerint jogcímen kerül sor és csak másodlagosan kerül alkalmazásra de minimis jogcím.

Filename / Link Size
Nyilatkozat a Krízis Agrárgarancia Program II. és a válságtámogatás igénybevételéhez_2023.07.01.docx 62.84 Kb

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Adós, dologi adós(ok), kezes(ek) és pénzügyi intézmény cégszerű aláírásával ellátandó, a PartnerWeben kötelezően csatolandó dokumentum.
Az ÁSZF kötelező melléklete a Hirdetmény, amely elválaszthatatlan részét képezi a dokumentumnak, szkennelés esetén figyeljenek erre is.

Filename / Link Size
ASZF lízing_20230701.docx 141.28 Kb
ASZF kölcsön és garancia_20230701.docx 144.26 Kb
ASZF faktoring_20230701.docx 140.89 Kb
EMVA Csoportmentességi nyilatkozat

Minden beruházási hitelhez és a vissza nem térítendő támogatást nyert vállalkozások bankgarancia szerződéseihez szükséges megküldeni az EMVA/mezőgazdasági csoportmentességi nyilatkozatot.

Filename / Link Size
EMVA_csoportmentességi nyilatkozat_2023.08.04..docx 82.13 Kb
Azonosítási nyilatkozat (Checklist)

A kezességvállalási kérelem benyújthatósága előfeltételeinek pénzintézet általi vizsgálatára szolgáló dokumentum (ÜSZ II. 1. fejezet). A PartnerWeben az azonosítási nyilatkozat checkbox kipipálásával, a kérelem érvényesítését követően, a pénzügyi intézmény cégszerű elektronikus bélyegzőjével ellátva automatikusan generálódik az Igénylő lap részeként. Külön csatolása a PartnerWebre ezért nem szükséges.

Filename / Link Size
Azonosítási Nyilatkozat 2022.11.17.docx 99.21 Kb
Igényléshez kapcsolódó MÁK dokumentumok

A kötelező MÁK nyilatkozat („NYILATKOZAT – az igénybe vett állami támogatásokkal összefüggésben a Magyar Államkincstár előtti eljáráshoz kapcsolódóan”) dokumentum célja a szabad de minimis támogatási keretösszegnek a Magyar Államkincstár által kezelt központi nyilvántartásból történő lekérdezése, az általános de minimis bevallása illetve a lekérdezéssel kapcsolatos adatkezelésre történő meghatalmazás. A dokumentum minden pontjának kitöltése kötelező, amennyiben hiányosan kitöltött dokumentum érkezik, hiánypótlást kezdeményez az Alapítvány.

Amennyiben a vállalkozás már rendelkezik ügyfél-azonosítóval az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-Nyilvántartási Rendszerben (MÁK egyedi ügyfél azonosító), a nyilatkozat 2. pontjában kérjük feltüntetni. A PartnerWeb rendszer előtölti az adatot, amennyiben korábban már volt az ügyfélnek AVHGA ügylete, és ott megadásra került az azonosító. Ha nincs a vállalkozásnak ügyfél azonosítója, akkor nem jogosult a költségvetési díjtámogatás igénybevételére. A kezesség bírálatát követően megszerzett MÁK ügyfél azonosító nem jogosít a díjtámogatás igénybevételére a következő díjszámlák kiállításánál sem.

Filename / Link Size
MÁK_nyilatkozat_20220701.docx 48.8 Kb
Előszűrő nyilatkozat

A PartnerWeb rendszerben elérhető az önálló Előszűrő funkció, amely lehetőséget teremt arra, hogy a pénzügyi intézmények a kezesség igénylés benyújtását megelőzően, szükség esetén információt kaphassanak minimális adatmegadást követően arról, hogy a kezességvállalás feltételei várhatóan fennállnak-e.  2019. április 1-et követően az előszűrő arról is információt ad, hogy az ügylet hitelcélja agrár vagy pedig vidékfejlesztési kategóriába esik.

Az előszűrés indításának feltétele az „Előszűrő nyilatkozat” című dokumentum nyomtatása, ügyféllel történő aláíratása és ennek a megtörténtét igazoló kérdés kipipálása. Az aláírt nyilatkozatot kérjük az ügyféldossziéban tárolni adatvédelmi szempontok miatt, megküldése az AVHGA részére nem szükséges.

Az előszűrés elvégzéséhez csak a törzsszám (adószám első 8 számjegye) megadása szükséges. Társas vállalkozások esetén az adósminősítéshez használt gazdálkodási adatokat a nyilvános céginformációs adatbázison alapuló PartnerControl szolgáltatásból nyeri ki a rendszer, SZJA-s vállalkozások esetén néhány további adat (bevétel, adózás előtti eredmény, fennálló hitelállomány) megadásával végezhető el az adósminősítés. A hitelcél szerinti TEÁOR megadásával információt kaphatnak arról, hogy az ügylet agrár vagy vidékfejlesztési hitelcéllal rendelkezik, ezen adat nincs befolyással az ügylet adósminősítésére.

A COSME portfóliógarancia típusú termékmegállapodással rendelkező partnereink számára a „Riport/ Könnyített fedezet” előszűrő menüpont alkalmazása szükséges, és a lekérdezés eredményét és a lekérdezéshez szükséges Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez c. dokumentumot is őrizni kell.

Filename / Link Size
Hozzájáruló nyilatkozat előszűréshez_20220701.docx 47.96 Kb
Fedezeti összehasonlító lap módosításhoz

Az előzetes hozzájáruláshoz kötött fedezetmódosítási kérések (szabad szavas levél) kötelező melléklete a kitöltött Fedezet összehasonlító lap.

Filename / Link Size
Fedezet-Összehasonlító -Lap_20201201.docx 102.44 Kb
Pótlapok

Az előzetes hozzájáruláshoz kötött fedezetmódosítási vagy egyéb kérések (szabad szavas levél) lehetséges mellékletei.

Filename / Link Size
Módosításhoz-éves-beszámoló-pótlap-2019.04.01.docx 95.72 Kb
Módosításhoz-SZJA-bevallási-pótlap-2019.04.01.docx 93.7 Kb
Lehívási Lapok Szerződésekhez

A pénzügyi intézmény részéről a kezesség beváltását kezdeményező dokumentum, amelyet az igénylő pénzügyi intézmény tölt ki, és amely adatainak valódiságáért és tartalmáért felelősséget vállal. A Lehívási lap mellékleteit az irányadó Üzletszabályzat tartalmazza.

2002

Filename / Link Size
Lehívási-Lap-Segédlet-2002.doc 23.5 Kb
Lehivasi-Lap-minta-2002.xls 27.5 Kb
2003

2004

2005

2006

2007

Filename / Link Size
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_6_oldal.gif 63.5 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_5_oldal.gif 60.69 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_4_3_oldal.gif 61.63 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_1_oldal.gif 73.49 Kb
LehivLapKitöltésiSegédlet-2007.pdf 93.76 Kb
LehivLapKit-2007.doc 41 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_1_oldal.gif 73.16 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_5_5_oldal.gif 61.25 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_5_4_oldal.gif 61.19 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_5_3_oldal.gif 61.07 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_5_2_oldal.gif 31.01 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_4_oldal.gif 43.66 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_5_oldal.gif 54.59 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_4_oldal.gif 61.31 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_4_5_oldal.gif 61.77 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_3_oldal.gif 97.42 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_4_4_oldal.gif 61.75 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_4_2_oldal.gif 61.48 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_3_oldal.gif 41.66 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_2_oldal.gif 92.64 Kb
LehivLapKit-2007-lízing-faktoring.doc 43.5 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_2_oldal.gif 98.86 Kb
2008

2009

2010

2011

2012

2019

2020

2021

2022

2023

Agrár Széchenyi Kártya dokumentumok

Az ASZK igénylő lapok (módosítást, adathelyesbítést és módosítás adathelyesbítést igénylő lapok is) tájékoztatási célra szolgáló sablonok, nem kell manuálisan kitölteni azokat. A dokumentumok a módosított ügylet érvényesítését követően, a pénzügyi intézmény cégszerű elektronikus bélyegzőjével ellátva automatikusan generálódnak.

Az ASZK azonosítási nyilatkozat a PartnerWeben az azonosítási nyilatkozat checkbox kipipálásával, a kérelem érvényesítését követően, a pénzügyi intézmény cégszerű elektronikus bélyegzőjével ellátva automatikusan generálódik az Igénylő Lap részeként, külön papíron nem kell azt őrizni.

Filename / Link Size
ASZK_Kezességi_igénylő_lap_20220701.docx 110.18 Kb
ASZK_Azonosítási nyilatkozat_2022.11.17.docx 95.74 Kb
ASZK Igénylő Lap Módosítás_20220701.docx 111 Kb
ASZK Igénylő Lap Módosítás adathelyesbítés_20220701.docx 111.09 Kb
ASZK Igénylő Lap Adathelyesbítés 20220701.docx 110.78 Kb
Agrár moratórium nyomtatványai
Korábbi Üzletszabályzatok
Filename / LinkSize
2023.03.31-től Üzletszabályzat.pdf1015.72 Kb
2023.03.31-től ÜSZ módosítás részletei.pdf213.42 Kb
2022.12.28-tól Üzletszabályzat.pdf1007.31 Kb
2022.12.28-tól ÜSZ módósítás részletei.pdf160.6 Kb
2022.11.17-től Üzletszabályzat.pdf1006.88 Kb
2022.11.17-től ÜSZ és ASZK KÜSZ mód részletei.pdf221.63 Kb
2022.08.08-tól Üzletszabályzat.pdf993.6 Kb
2022.08.08-tól ÜSZ módosítás részletei.pdf224.33 Kb
2022.07.01-től Üzletszabályzat.pdf991.95 Kb
2022.07.01-től ÜSZ+ASZK ÜSZ mód részletei.pdf277.14 Kb
2022.07.01-től ASZK Kezességi Üzletszabályzat.pdf549.55 Kb
2022.04.04-től Üzletszabályzat.pdf885.08 Kb
2022.04.04-től ÜSZ+ASZK ÜSZ-módosítás-részletei_.pdf260.09 Kb
2022.04.04-től ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf497.99 Kb
2022.01.10-től Üzletszabályzat.pdf1002.64 Kb
2021.12.01.és2022.01.10-től ÜSZ+ASZK ÜSZ-módosítás-részletei_.pdf253.13 Kb
2021.12.01-től Üzletszabályzat.pdf1008.09 Kb
2021.12.01-től ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf501.98 Kb
2021.08.02-től Üzletszabályzat.pdf855.82 Kb
2021.08.02-től ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf493.1 Kb
2021.07.01-ÜSZ-és-ASZK-KÜSZ-módosítás-részletei.pdf242.89 Kb
2021.07.01-től Üzletszabályzat.pdf857.63 Kb
2021.07.01-től ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf499.92 Kb
2021.04.01-ÜSZ-és-ASZK-KÜSZ-módosítás-részletei.pdf233.44 Kb
2021.04.01-től Üzletszabályzat.pdf879.56 Kb
2021.04.01-től ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf556.21 Kb
2021.02.01. ÜSz és ASZK KÜSZ módosítás részletei.pdf204.53 Kb
2021.02.01-től Üzletszabályzat.pdf982.82 Kb
2021.02.01-től ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf557.35 Kb
2021.01.01-i-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf552.74 Kb
2020.12.01-től-Üzletszabályzat.pdf854.72 Kb
2020.12.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf548.91 Kb
2020.08.10-tol-Uzletszabalyzat.pdf958.34 Kb
2020.08.10-i-Uzletszabalyzat-modositasanak-reszletei.pdf308.19 Kb
2020.08.03-tol-ASZK-Kezessegi-Uzletszabalyzat.pdf490.45 Kb
2020.07.01-tol-Uzletszabalyzat.pdf918.75 Kb
2020.07.01-i-Uzletszabalyzat-modositasanak-reszletei.pdf211.95 Kb
2020.06.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf483 Kb
2020.06.01-tól-Üzletszabályzat.pdf782.41 Kb
2020.06.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf267.38 Kb
2020.04.20-tól-Üzletszabályzat.pdf791.81 Kb
2020.04.20-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf227.78 Kb
2020.04.12-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf.pdf12.47 Mb
2020.04.12-i-ASZK-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf179.16 Kb
2020.04.01-től-Üzletszabályzat.pdf.pdf750.72 Kb
2020.04.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf.pdf454.67 Kb
2020.04.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf.pdf281.82 Kb
2019.12.01-től-Üzletszabályzat.pdf638.56 Kb
2019.12.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf188.44 Kb
2019.10.01-től-Üzletszabályzat.pdf630.36 Kb
2019.10.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf459.29 Kb
2019.10.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf301.22 Kb
2019.07.01-től-Üzletszabályzat.pdf607.64 Kb
2019.07.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf456.67 Kb
2019.07.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf281.11 Kb
2019.04.01-től-Üzletszabályzat.pdf601 Kb
2019.04.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf452.54 Kb
2019.04.01-i-Üzletszabályzat-és-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf289.57 Kb
2019.02.11-től-Üzletszabályzat.pdf600.03 Kb
2019.02.11-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf193.35 Kb
2019.01.01-től-Üzletszabályzat-és-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf334.13 Kb
2019.01.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf628.73 Kb
2019.01.01-től Üzletszabályzat.pdf814.03 Kb
2019.01.01-i-Üzletszabályzat-és-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf334.13 Kb
2018.11.19-től-Üzletszabályzat.pdf954.5 Kb
2018.11.19-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf803.94 Kb
2018.11.19-i-Üzletszabályzat-és-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-és-Előszűrő-módosításának-részletei.pdf368.69 Kb
2018.10.11-től-Üzletszabályzat.pdf952.83 Kb
2018.10.11-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf802.28 Kb
2018.10.11-i-Üzletszabályzat-és-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf308.25 Kb
2018.09.10-től-Üzletszabályzat.pdf817.74 Kb
2018.09.10-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf357.19 Kb
2018.08.27-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf520.54 Kb
2018.06.04-től-Üzletszabályzat.pdf818.7 Kb
2018.06.04-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf634.34 Kb
2018.06.04-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf371.15 Kb
2018.06.04-i-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosítás-részletei.pdf406.7 Kb
2018.01.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részlet.pdf404.75 Kb
2017.08.15-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf529.09 Kb
2017.08.15-i-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf320.31 Kb
2017.06.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf529.52 Kb
2017.06.01-i-ASZK-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf213.64 Kb
2017.04.10-től-Üzletszabályzat.pdf871.37 Kb
2017.04.10-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf521.99 Kb
2017.04.10-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf377.63 Kb
2016.11.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf319.17 Kb
2016.10.01-től-Üzletszabályzat.pdf756.54 Kb
2016.07.01-től-Üzletszabályzat.pdf756.61 Kb
2016.07.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf521.48 Kb
2016.07.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf278.3 Kb
2016.04.01-től-Üzletszabályzat.pdf746.71 Kb
2016.04.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf242.32 Kb
2015.11.09-től-Üzletszabályzat.pdf835.72 Kb
2015.11.09-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf519.87 Kb
2015.11.09-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf232.58 Kb
2015.08.27-i-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf243.13 Kb
2015.08.05-tól-Üzletszabályzat.pdf904.4 Kb
2015.08.05-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf250.5 Kb
2015.07.01-től-Üzletszabályzat.pdf904.43 Kb
2015.07.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf484.77 Kb
2015.07.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei-5.sz_.-módosítás.pdf170.04 Kb
2015.07.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei-4.sz_.-módosítás.pdf470.55 Kb
2015.03.16-tól-Üzletszabályzat.pdf798.35 Kb
2015.03.16-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf253.6 Kb
2014.10.13-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf555.06 Kb
2014.10.01-től-Üzletszabályzat.pdf876.03 Kb
2014.08.05-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf519.98 Kb
2014.08.05-i-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf198.46 Kb
2014.07.07-től-Üzletszabályzat.pdf916.05 Kb
2014.07.07-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf254.8 Kb
2014.07.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf592.11 Kb
2014.05.20-tól-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf591.63 Kb
2014.03.15-től-Üzletszabályzat.pdf1.12 Mb
2014.03.15-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf287.93 Kb
2014.01.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf580.86 Kb
2014.01.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf333.47 Kb
2013.11.15-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf308.84 Kb
2013.09.16-tól-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf581.97 Kb
2013.07.07-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf622.5 Kb
2013.06.24-től-Üzletszabályzat.pdf1001.65 Kb
2013.06.24-i-Üzletszabályzat-módosítás-részletei.pdf457.93 Kb
2013.01.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf622.82 Kb
2013.01.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf282.41 Kb
2012.09.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf582.63 Kb
2012.09.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf223.03 Kb
2012.07.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf579.05 Kb
2012.07.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf205.37 Kb
2012.01.16-tól-Üzletszabályzat.pdf919.32 Kb
2012.01.16-tól-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf534.1 Kb
2012.01.16-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf200.23 Kb
2011.09.15-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf217.7 Kb
2011.09.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf533.89 Kb
2011.07.01-i-Üzletszabályzat-módosítás-részletei.pdf365.01 Kb
2011.03.14-i-Üzletszabályzat-módosítás-részletei.pdf276.81 Kb
2011.02.03-től-Üzletszabályzat.pdf850.41 Kb
2011.02.03-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf218.69 Kb
2011.01.17-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf377.49 Kb
2010.11.15-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf422.94 Kb
2010.09.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf231.23 Kb
2010.06.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf248.03 Kb
2010.03.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf232.95 Kb
2010.01.15-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf248.03 Kb
2009.10.08-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf139.28 Kb
2008.-Útmutató.pdf219.92 Kb
2008-i-Üzletszabályzat.pdf3.41 Mb
2007.05.01-től-Üzletszabályzat.pdf328.63 Kb
Korábbi ÁSZF-ek
Filename / LinkSize
2023.03.31. ASZF lízing.docx140.83 Kb
2023.03.31. ASZF kölcsön és garancia.docx141.36 Kb
2023.03.31. ASZF faktoring.docx139.97 Kb
2022.11.17. ASZF lízing .docx140.26 Kb
2022.11.17. ASZF kölcsön és garancia .docx141.34 Kb
2022.11.17 ASZF faktoring.docx139.44 Kb
2022.08.08 ASZF lízing.docx137.51 Kb
2022.08.08 ASZF kölcsön és garancia.docx139.76 Kb
2022.08.08 ASZF faktoring.docx139.18 Kb
2022.07.01 ASZF lízing.docx139.14 Kb
2022.07.01 ASZF kölcsön és garancia.docx139.85 Kb
2022.07.01 ASZF faktoring.docx138.89 Kb
2022.04.04 ASZF lízing.docx138.21 Kb
2022.04.04 ASZF kölcsön és garancia.docx139.42 Kb
2022.04.04 ASZF faktoring.docx139.49 Kb
2021.12.01 ASZF-lízing.docx140.23 Kb
2021.12.01 ASZF-kölcsön-és-garancia.docx140.34 Kb
2021.12.01 ASZF-faktoring.docx140.72 Kb
2021.07.01 ASZF lízing.docx136.61 Kb
2021.07.01 ASZF kölcsön és garancia.docx136.82 Kb
2021.07.01 ASZF faktoring.docx137.29 Kb
2021.02.01ASZF lízing.docx137.02 Kb
2021.02.01 ASZF kölcsön és garancia.docx142.36 Kb
2021.02.01 ASZF faktoring.docx137.08 Kb
2020.12.01 ASZF-lízing-hatályos.docx146.18 Kb
2020.12.01 ASZF-kölcsön-és-garancia.docx145.76 Kb
2020.12.01 ASZF-faktoring-hatályos.docx145.83 Kb
2020.08.10 ASZF-lizing-hatalyos.docx138.87 Kb
2020.08.10 ASZF-kolcson-es-garancia-hatalyos.docx139.72 Kb
2020.08.10 ASZF-faktoring-hatalyos.docx139.3 Kb
2020.07.01 ASZF-lizing-hatalyos.docx136.41 Kb
2020.07.01 ASZF-kolcson-es-garancia-hatalyos.docx137.89 Kb
2020.07.01 ASZF-faktoring-hatalyos.docx136.76 Kb
2020.06.01 ASZF-lízing-hatályos.docx137.97 Kb
2020.06.01 ASZF-kölcsön-és-garancia.docx137.33 Kb
2020.06.01 ASZF-faktoring-hatályos.docx136.56 Kb
2020.04.01 ASZF-lízing-hatályos.docx137.81 Kb
2020.04.01 ASZF-kölcsön-és-garancia.docx138.97 Kb
2020.04.01 ASZF-faktoring-hatályos.docx136.42 Kb
2019.10.01 ASZF-lízing-hatályos.docx134.75 Kb
2019.10.01 ASZF-kölcsön-és-garancia.docx136.49 Kb
2019.10.01 ASZF-faktoring-hatályos.docx134.95 Kb
2019.07.01.-ASZF-lízing.docx128.61 Kb
2019.07.01.-ASZF-kölcsön-és-garancia.docx133.79 Kb
2019.07.01.-ASZF-faktoring.docx128.23 Kb
2019.04.01.-ASZF-lízing.pdf309.52 Kb
2019.04.01.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf312.46 Kb
2019.04.01.-ASZF-faktoring.pdf308.31 Kb
2019.02.11.-ASZF-lízing.pdf308.01 Kb
2019.02.11.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf316.12 Kb
2019.02.11.-ASZF-faktoring.pdf309.73 Kb
2018.11.19.ASZF-lízing.pdf304.48 Kb
2018.11.19.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf311.35 Kb
2018.11.19.-ASZF-faktoring.pdf306.75 Kb
2018.09.10.-ASZF-lízing.pdf534.33 Kb
2018.09.10.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf540.98 Kb
2018.09.10.-ASZF-faktoring.pdf536.12 Kb
2018.06.04.-ASZF-lízing.pdf533.3 Kb
2018.06.04.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf537.81 Kb
2018.06.04.-ASZF-faktoring.pdf534.54 Kb
2018.01.01.-ASZF-lízing.pdf527.76 Kb
2018.01.01.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf531.69 Kb
2018.01.01.-ASZF-faktoring.pdf527.69 Kb
2017.09.04.-ASZF-lízing.pdf532.87 Kb
2017.09.04.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf539.33 Kb
2017.09.04.-ASZF-faktoring.pdf535.28 Kb
2017.04.10.-ASZF-lízing.pdf377.93 Kb
2017.04.10.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf380 Kb
2017.04.10.-ASZF-faktoring.pdf378 Kb
2016.11.01.-ASZF-lízing.pdf377.63 Kb
2016.11.01.-ASZF-faktoring.pdf376.47 Kb
2016.11.01-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf379.07 Kb
2016.07.01.-ASZF-lízing.pdf371.7 Kb
2016.07.01.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf373.85 Kb
2016.07.01.-ASZF-kölcsön-HACS.pdf361.17 Kb
2016.07.01.-ASZF-faktoring.pdf370.97 Kb
2015.11.09.-ASZF-kölcsön-garancia-általános-speciális.pdf374.07 Kb
2015.11.09.-ASZF-faktoring.pdf372.25 Kb
2015.08.06.-ASZF-kölcsön-garancia-általános-speciális.pdf359.24 Kb
2015.08.06.-ASZF-faktoring.pdf359.03 Kb
2015.07.01.-ASZF-kölcsön-garancia-általános-speciális.pdf358.95 Kb
2015.07.01.-ASZF-faktoring.pdf358.93 Kb
2015.07.01.-ASZF-faktoring.docx141.24 Kb
2015.03.16.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf358.02 Kb
2015.03.16.-ASZF-faktoring.pdf359.73 Kb
2014.12.15.-ASZF-kölcsön-HACS.pdf347.84 Kb
2014.07.07.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf346.54 Kb
2014.07.07.-ASZF-kölcsön-és-garancia-általános-és-speciális.pdf353.4 Kb
2014.07.07.-ASZF-faktoring.pdf352.88 Kb
2014.04.15.-ASZF-lízing.docx278 Kb
2014.04.15.-ASZF-kölcsön-és-garancia.dot283 Kb
2014.04.15.-ASZF-kölcsön-HACS.pdf341.04 Kb
2014.04.15.-ASZF-kölcsön-HACS.docx265.5 Kb
2014.04.15.-ASZF-faktoring.docx283 Kb
2014.03.15.-ASZF-lízing.dot281 Kb
2014.03.15.-ASZF-kölcsön-és-garancia.dot285.5 Kb
2014.03.15.-ASZF-kölcsön-HACS.dot268.5 Kb
2014.03.15.-ASZF-faktoring.dot284 Kb
2014.01.01.-ASZF-lízing.dot233 Kb
2014.01.01.-ASZF-kölcsön-bankgarancia.dot236 Kb
2014.01.01.-ASZF-kölcsön-HACS.dot223.5 Kb
2014.01.01.-ASZF-faktoring.dot231.5 Kb
2013.11.15.-ASZF-lízing.dot231 Kb
2013.11.15.-ASZF-kölcsön-bankgarancia.dot234 Kb
2013.11.15.-ASZF-kölcsön-HACS.dot221 Kb
2013.11.15.-ASZF-faktoring.dot230 Kb
2013.06.24.-ASZF-lízing.dot219.5 Kb
2013.06.24.-ASZF-kölcsön-bankgarancia.dot224.5 Kb
2013.06.24.-ASZF-kölcsön-HACS.dot213.5 Kb
2013.06.24.-ASZF-faktoring.dot220.5 Kb
2012.09.01.-ASZF-lizing.dot217 Kb
2012.09.01.-ASZF-kölcsön-bankgarancia.dot221.5 Kb
2012.09.01.-ASZF-kölcsön-HACS.dot212 Kb
2012.09.01.-ASZF-faktoring.dot217 Kb
2012.07.07.-ASZF-kölcsön-bankgarancia.dot229.5 Kb
2012.07.01.-ASZF-lízing.dot225.5 Kb
2012.07.01.-ASZF-kölcsön-HACS.dot220.5 Kb
2012.07.01.-ASZF-faktoring.dot225.5 Kb
2012.01.16-ASZF-kölcsön-bankgarancia.dot225 Kb
2011.07.07.-ASZF-lizing.dot223.5 Kb
2011.01.17.-ASZF-kölcsön-HACS.pdf252.91 Kb
2011.01.17.-ASZF-faktoring.dot222.5 Kb
Adatvédelem

Adatvédelmi tisztviselő:
Kovács A. Tamás
1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. III/2.
adatvedelem@avhga.hu

Szóbeli bejelentése

Filename / LinkSize
Adatkezelési tájékoztató 2023.05.-től.pdf540.65 Kb