Hatályos nyomtatványok

Kezességi igénylő lap sablonok

A Kezesség igénylő lapok tájékoztatási célra szolgáló sablonok, nem kell manuálisan kitölteni azokat. A PartnerWeben az új kezességi kérelem kitöltését és érvényesítését követően, a pénzügyi intézmény cégszerű elektronikus bélyegzőjével ellátva automatikusan generálódik.

Filename / Link Size
Igenylolap-lizing-hatalyos-2020.12.01.docx 132.1 Kb
Igenylolap-kolcson-hitel-hatalyos-2020.12.01.docx 131.38 Kb
Igenylolap-garancia-hatalyos-2020.12.01.docx 126.26 Kb
Igenylolap-faktoring-hatalyos-2020.12.01.docx 121.79 Kb
Igénylőlap-kölcsön-hitel-hatályos-2020.08.10.docx 131.08 Kb
Igénylőlap-faktoring-hatályos-2019.10.01.docx 115.41 Kb
Igénylőlap-lízing-hatályos-2019.10.01.docx 136.52 Kb
Igénylőlap-garancia-hatályos-2019.10.01.docx 126.69 Kb

 

Vállalkozás nyilatkozata

A Vállalkozás nyilatkozatát az adós írja alá, annak cégszerű aláírása szükséges. A dokumentum kötelezően kitöltendő mezője a pénzügyi intézmény neve és agrárcélú ügyletek esetén a költségvetési díjtámogatási jogosultság megfelelésről és annak igényléséről szóló nyilatkozat. A vállalkozás nevét NEM kell beírni a dokumentum elején! Valamint ezen a nyilatkozaton van lehetőség jelölni a COSME feltételeknek való megfelelést és annak igénylését. A COSME kezesség igénylésének jelölése nem jelenti azt, hogy automatikusan COSME viszontgarancia mellett lesz kiadva a kezesség, a COSME kezesség odaítéléséről az AVHGA dönt az állami viszontgarancia melletti kezesség lehetőségének hiányában.

Filename / Link Size
Vallalkozas-Nyilatkozata-hatalyos-2020.12.01.docx 96.65 Kb
Vállalkozás-Nyilatkozata-hatályos-2020.08.10.docx 92.31 Kb
Krízis nyilatkozat

Amennyiben a legkedvezőbb feltételrendszer mellett, Krízis Agrárgarancia Program keretében kívánják az ügyletet kezességgel biztosítani, a Krízis nyilatkozat vállalkozás általi kitöltése és aláírása kötelező.  Kérjük a PartnerWeb rendszerben a Kérelem iratai közé csatolják fel a kitöltött nyomtatványt.

Filename / Link Size
Krízis-nyilatkozat_2020.08.10.docx 57.05 Kb

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Adós, dologi adós(ok), kezes(ek) és pénzügyi intézmény cégszerű aláírásával ellátandó, a PartnerWeben kötelezően csatolandó dokumentum.
Az ÁSZF kötelező melléklete a Hirdetmény, amely elválaszthatatlan részét képezi a dokumentumnak, szkennelés esetén figyeljenek erre is.

Filename / Link Size
ASZF-lizing-hatalyos-2020.12.01.docx 146.18 Kb
ASZF-kolcson-es-garancia-2020.12.01.docx 145.76 Kb
ASZF-faktoring-hatalyos-2020.12.01.docx 145.83 Kb
ASZF-lízing-hatályos-2020.08.10.docx 138.87 Kb
ASZF-kölcsön-és-garancia-hatályos-2020.08.10.docx 139.72 Kb
ASZF-faktoring-hatályos-2020.08.10.docx 139.3 Kb
EMVA Csoportmentességi nyilatkozat

Minden beruházási hitelhez és a vissza nem térítendő támogatást nyert vállalkozások bankgarancia szerződéseihez szükséges megküldeni az EMVA/mezőgazdasági csoportmentességi nyilatkozatot.

Filename / Link Size
EMVA-csoportmentességi-nyilatkozat-hatályos-2020.07.01.docx 81.84 Kb
Azonosítási nyilatkozat (Checklist)

A kezességvállalási kérelem benyújthatósága előfeltételeinek pénzintézet általi vizsgálatára szolgáló dokumentum (ÜSZ II. 1. fejezet). A PartnerWeben az azonosítási nyilatkozat checkbox kipipálásával, a kérelem érvényesítését követően, a pénzügyi intézmény cégszerű elektronikus bélyegzőjével ellátva automatikusan generálódik az Igénylő lap részeként. Külön csatolása a PartnerWebre ezért nem szükséges.

Filename / Link Size
Azonosítási-Nyilatkozat-Sablon-2020.08.10.docx 98.57 Kb
Igényléshez kapcsolódó MÁK dokumentumok

A kötelező MÁK nyilatkozat („NYILATKOZAT – az igénybe vett állami támogatásokkal összefüggésben a Magyar Államkincstár előtti eljáráshoz kapcsolódóan”) dokumentum célja a szabad de minimis támogatási keretösszegnek a Magyar Államkincstár által kezelt központi nyilvántartásból történő lekérdezése, az általános de minimis bevallása illetve a lekérdezéssel kapcsolatos adatkezelésre történő meghatalmazás. A dokumentum minden pontjának kitöltése kötelező, amennyiben hiányosan kitöltött dokumentum érkezik, hiánypótlást kezdeményez az Alapítvány.

Amennyiben a vállalkozás már rendelkezik ügyfél-azonosítóval az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-Nyilvántartási Rendszerben (MÁK egyedi ügyfél azonosító), a nyilatkozat 2. pontjában kérjük feltüntetni. A PartnerWeb rendszer előtölti az adatot, amennyiben korábban már volt az ügyfélnek AVHGA ügylete, és ott megadásra került az azonosító. Ha nincs a vállalkozásnak ügyfél azonosítója, akkor nem jogosult a költségvetési díjtámogatás igénybevételére. A kezesség bírálatát követően megszerzett MÁK ügyfél azonosító nem jogosít a díjtámogatás igénybevételére a következő díjszámlák kiállításánál sem.

Filename / Link Size
Kötelező-MÁK-nyilatkozat-2020.06.01.docx 47.46 Kb
Előszűrő nyilatkozat

A PartnerWeb rendszerben elérhető az önálló Előszűrő funkció, amely lehetőséget teremt arra, hogy a pénzügyi intézmények a kezesség igénylés benyújtását megelőzően, szükség esetén információt kaphassanak minimális adatmegadást követően arról, hogy a kezességvállalás feltételei várhatóan fennállnak-e.  2019. április 1-et követően az előszűrő arról is információt ad, hogy az ügylet hitelcélja agrár vagy pedig vidékfejlesztési kategóriába esik.

Az előszűrés indításának feltétele az „Előszűrő nyilatkozat” című dokumentum nyomtatása, ügyféllel történő aláíratása és ennek a megtörténtét igazoló kérdés kipipálása. Az aláírt nyilatkozatot kérjük az ügyféldossziéban tárolni adatvédelmi szempontok miatt, megküldése az AVHGA részére nem szükséges.

Az előszűrés elvégzéséhez csak a törzsszám (adószám első 8 számjegye) megadása szükséges. Társas vállalkozások esetén az adósminősítéshez használt gazdálkodási adatokat a nyilvános céginformációs adatbázison alapuló PartnerControl szolgáltatásból nyeri ki a rendszer, SZJA-s vállalkozások esetén néhány további adat (bevétel, adózás előtti eredmény, fennálló hitelállomány) megadásával végezhető el az adósminősítés. A hitelcél szerinti TEÁOR megadásával információt kaphatnak arról, hogy az ügylet agrár vagy vidékfejlesztési hitelcéllal rendelkezik, ezen adat nincs befolyással az ügylet adósminősítésére.

A COSME portfóliógarancia típusú termékmegállapodással rendelkező partnereink számára a „Riport/ Könnyített fedezet” előszűrő menüpont alkalmazása szükséges, és a lekérdezés eredményét és a lekérdezéshez szükséges Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez c. dokumentumot is őrizni kell.

Filename / Link Size
Előszűrő-hozzájárulási-nyilatkozat-2019.10.01.pdf 133.22 Kb
Fedezeti összehasonlító lap módosításhoz

Az előzetes hozzájáruláshoz kötött fedezetmódosítási kérések (szabad szavas levél) kötelező melléklete a kitöltött Fedezet összehasonlító lap.

Filename / Link Size
Fedezet-Osszehasonlito-Lap-2020.12.01-tol.docx 102.42 Kb
Fedezet-Összehasonlító-Lap-2017.09.04-től.docx 100.79 Kb
Pótlapok

Az előzetes hozzájáruláshoz kötött fedezetmódosítási vagy egyéb kérések (szabad szavas levél) lehetséges mellékletei.

Filename / Link Size
Módosításhoz-éves-beszámoló-pótlap-2019.04.01.docx 95.72 Kb
Módosításhoz-SZJA-bevallási-pótlap-2019.04.01.docx 93.7 Kb
Lehívási Lapok Szerződésekhez

A pénzügyi intézmény részéről a kezesség beváltását kezdeményező dokumentum, amelyet az igénylő pénzügyi intézmény tölt ki, és amely adatainak valódiságáért és tartalmáért felelősséget vállal. A Lehívási lap mellékleteit az irányadó Üzletszabályzat tartalmazza.

2002

Filename / Link Size
Lehívási-Lap-Segédlet-2002.doc 23.5 Kb
Lehivasi-Lap-minta-2002.xls 27.5 Kb
2003

2004

2005

2006

2007

Filename / Link Size
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_6_oldal.gif 63.5 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_5_oldal.gif 60.69 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_5_5_oldal.gif 61.25 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_5_4_oldal.gif 61.19 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_5_3_oldal.gif 61.07 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_5_2_oldal.gif 31.01 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_4_oldal.gif 43.66 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_5_oldal.gif 54.59 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_4_oldal.gif 61.31 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_4_5_oldal.gif 61.77 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_3_oldal.gif 97.42 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_4_4_oldal.gif 61.75 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_4_3_oldal.gif 61.63 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_4_2_oldal.gif 61.48 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_3_oldal.gif 41.66 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_2_oldal.gif 92.64 Kb
kezesseg_lehivasi_lap_kolcson_es_bankgarancia_szerzodeshez_1_oldal.gif 73.49 Kb
LehivLapKitöltésiSegédlet-2007.pdf 93.76 Kb
LehivLapKit-2007.doc 41 Kb
LehivLapKit-2007-lízing-faktoring.doc 43.5 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_2_oldal.gif 98.86 Kb
Kezesseg_lehivasi_lap_lizing_es_faktoring_szerzodeshez_1_oldal.gif 73.16 Kb
2008

2009

2010

2011

2012

2019

2020

Agrár Széchenyi Kártya dokumentumok

Az ASZK igénylő lapok (módosítást, adathelyesbítést és módosítás adathelyesbítést igénylő lapok is) tájékoztatási célra szolgáló sablonok, nem kell manuálisan kitölteni azokat. A dokumentumok a módosított ügylet érvényesítését követően, a pénzügyi intézmény cégszerű elektronikus bélyegzőjével ellátva automatikusan generálódnak.

Az ASZK azonosítási nyilatkozat a PartnerWeben az azonosítási nyilatkozat checkbox kipipálásával, a kérelem érvényesítését követően, a pénzügyi intézmény cégszerű elektronikus bélyegzőjével ellátva automatikusan generálódik az Igénylő Lap részeként, külön papíron nem kell azt őrizni.

Filename / Link Size
ASZK-Kezesség-Módosítást-Igénylő-Lap-Sablon-2020.08.03.docx 110.81 Kb
ASZK-Kezesség-Módosítás-Adathelyesbítés-Igénylő-Lap-Sablon-2020.08.03.docx 110.91 Kb
ASZK-Kezesség-Adathelyesbítés-Igénylő-Lap-Sablon-2020.08.03.docx 114.59 Kb
ASZK_Kezességi_igénylő_lap_20200803.pdf 270.86 Kb
ASZK-Azonosítási-Nyilatkozat-2018.06.04.pdf 163.63 Kb
AM kamattámogatás kalkulátor

Az Agrárminisztérium által kamattámogatott agrár és élelmiszeripari beruházási hitelek is biztosíthatók AVHGA kezességgel, a legkedvezőbb díjakon és támogatási jogcímen!

Az AVHGA kedvezményes kezességi díja az AM kamattámogatott agrár és élelmiszeripari beruházási hitelekhez az első két számlázási időszakban 0%, a harmadik számlázási időszaktól 0,3%.

A díjat a hitelösszegre kell vetíteni. A díj 80%-os kezességvállalási mérték esetén értendő. Ha nincs szükség 80% kezességre, lehet kérni alacsonyabbat is, ez esetben a 0,3%-os díj is arányosan kevesebb.

Ezen ügyletek esetében az AVHGA fedezeti elvárásai 0-25% között változnak az adósminősítéstől függően, de indokolt esetben akár 0%-ra mérsékelhetők.

Filename / LinkSize
Kamattamogatas-kalkulator-v3.1-2020.11.01-P.xlsm1.02 Mb
Korábbi Üzletszabályzatok
Filename / LinkSize
2020.07.01-tól-Üzletszabályzat.pdf918.75 Kb
2020.07.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf211.95 Kb
2020.06.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf483 Kb
2020.06.01-tól-Üzletszabályzat.pdf782.41 Kb
2020.06.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf267.38 Kb
2020.04.20-tól-Üzletszabályzat.pdf791.81 Kb
2020.04.20-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf227.78 Kb
2020.04.12-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf.pdf12.47 Mb
2020.04.12-i-ASZK-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf179.16 Kb
2020.04.01-től-Üzletszabályzat.pdf.pdf750.72 Kb
2020.04.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf.pdf454.67 Kb
2020.04.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf.pdf281.82 Kb
2019.12.01-től-Üzletszabályzat.pdf638.56 Kb
2019.12.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf188.44 Kb
2019.10.01-től-Üzletszabályzat.pdf630.36 Kb
2019.10.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf301.22 Kb
2019.07.01-től-Üzletszabályzat.pdf607.64 Kb
2019.07.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf456.67 Kb
2019.07.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf281.11 Kb
2019.04.01-től-Üzletszabályzat.pdf601 Kb
2019.04.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf452.54 Kb
2019.04.01-i-Üzletszabályzat-és-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf289.57 Kb
2019.02.11-től-Üzletszabályzat.pdf600.03 Kb
2019.02.11-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf193.35 Kb
2019.01.01-től-Üzletszabályzat-és-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf334.13 Kb
2019.01.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf628.73 Kb
2019.01.01-i-Üzletszabályzat-és-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf334.13 Kb
2018.11.19-től-Üzletszabályzat.pdf954.5 Kb
2018.11.19-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf803.94 Kb
2018.11.19-i-Üzletszabályzat-és-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-és-Előszűrő-módosításának-részletei.pdf368.69 Kb
2018.10.11-től-Üzletszabályzat.pdf952.83 Kb
2018.10.11-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf802.28 Kb
2018.10.11-i-Üzletszabályzat-és-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf308.25 Kb
2018.09.10-től-Üzletszabályzat.pdf817.74 Kb
2018.09.10-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf357.19 Kb
2018.08.27-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf520.54 Kb
2018.06.04-től-Üzletszabályzat.pdf818.7 Kb
2018.06.04-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf634.34 Kb
2018.06.04-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf371.15 Kb
2018.06.04-i-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosítás-részletei.pdf406.7 Kb
2018.01.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részlet.pdf404.75 Kb
2017.08.15-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf529.09 Kb
2017.08.15-i-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf320.31 Kb
2017.06.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf529.52 Kb
2017.06.01-i-ASZK-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf213.64 Kb
2017.04.10-től-Üzletszabályzat.pdf871.37 Kb
2017.04.10-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf521.99 Kb
2017.04.10-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf377.63 Kb
2016.11.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf319.17 Kb
2016.10.01-től-Üzletszabályzat.pdf756.54 Kb
2016.07.01-től-Üzletszabályzat.pdf756.61 Kb
2016.07.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf521.48 Kb
2016.07.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf278.3 Kb
2016.04.01-től-Üzletszabályzat.pdf746.71 Kb
2016.04.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf242.32 Kb
2015.11.09-től-Üzletszabályzat.pdf835.72 Kb
2015.11.09-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf519.87 Kb
2015.11.09-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf232.58 Kb
2015.08.27-i-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf243.13 Kb
2015.08.05-tól-Üzletszabályzat.pdf904.4 Kb
2015.08.05-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf250.5 Kb
2015.07.01-től-Üzletszabályzat.pdf904.43 Kb
2015.07.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf484.77 Kb
2015.07.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei-5.sz_.-módosítás.pdf170.04 Kb
2015.07.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei-4.sz_.-módosítás.pdf470.55 Kb
2015.03.16-tól-Üzletszabályzat.pdf798.35 Kb
2015.03.16-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf253.6 Kb
2014.10.13-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf555.06 Kb
2014.10.01-től-Üzletszabályzat.pdf876.03 Kb
2014.08.05-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf519.98 Kb
2014.08.05-i-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf198.46 Kb
2014.07.07-től-Üzletszabályzat.pdf916.05 Kb
2014.07.07-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf254.8 Kb
2014.07.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf592.11 Kb
2014.05.20-tól-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf591.63 Kb
2014.03.15-től-Üzletszabályzat.pdf1.12 Mb
2014.03.15-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf287.93 Kb
2014.01.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf580.86 Kb
2014.01.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf333.47 Kb
2013.11.15-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf308.84 Kb
2013.09.16-tól-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf581.97 Kb
2013.07.07-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf622.5 Kb
2013.06.24-től-Üzletszabályzat.pdf1001.65 Kb
2013.06.24-i-Üzletszabályzat-módosítás-részletei.pdf457.93 Kb
2013.01.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf622.82 Kb
2013.01.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf282.41 Kb
2012.09.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf582.63 Kb
2012.09.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf223.03 Kb
2012.07.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf579.05 Kb
2012.07.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf205.37 Kb
2012.01.16-tól-Üzletszabályzat.pdf919.32 Kb
2012.01.16-tól-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf534.1 Kb
2012.01.16-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf200.23 Kb
2011.09.15-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf217.7 Kb
2011.09.01-től-ASZK-Kezességi-Üzletszabályzat.pdf533.89 Kb
2011.07.01-i-Üzletszabályzat-módosítás-részletei.pdf365.01 Kb
2011.03.14-i-Üzletszabályzat-módosítás-részletei.pdf276.81 Kb
2011.02.03-től-Üzletszabályzat.pdf850.41 Kb
2011.02.03-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf218.69 Kb
2011.01.17-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf377.49 Kb
2010.11.15-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf422.94 Kb
2010.09.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf231.23 Kb
2010.06.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf248.03 Kb
2010.03.01-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf232.95 Kb
2010.01.15-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf248.03 Kb
2009.10.08-i-Üzletszabályzat-módosításának-részletei.pdf139.28 Kb
2008.-Útmutató.pdf219.92 Kb
2008-i-Üzletszabályzat.pdf3.41 Mb
2007.05.01-től-Üzletszabályzat.pdf328.63 Kb
Korábbi ÁSZF-ek
Filename / LinkSize
ASZF-lízing-hatályos-2020.07.01.docx136.41 Kb
ASZF-lízing-hatályos-2020.06.01.docx137.97 Kb
ASZF-lízing-hatályos-2020.04.01.docx137.81 Kb
ASZF-lízing-hatályos-2019.10.01.docx134.75 Kb
ASZF-kölcsön-és-garancia-hatályos-2020.07.01.docx137.89 Kb
ASZF-kölcsön-és-garancia-2020.06.01.docx137.33 Kb
ASZF-kölcsön-és-garancia-2020.04.01.docx138.97 Kb
ASZF-kölcsön-és-garancia-2019.10.01.docx136.49 Kb
ASZF-faktoring-hatályos-2020.07.01.docx136.76 Kb
ASZF-faktoring-hatályos-2020.06.01.docx136.56 Kb
ASZF-faktoring-hatályos-2020.04.01.docx136.42 Kb
ASZF-faktoring-hatályos-2019.10.01.docx134.95 Kb
2019.07.01.-ASZF-lízing.docx128.61 Kb
2019.07.01.-ASZF-kölcsön-és-garancia.docx133.79 Kb
2019.07.01.-ASZF-faktoring.docx128.23 Kb
2019.04.01.-ASZF-lízing.pdf309.52 Kb
2019.04.01.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf312.46 Kb
2019.04.01.-ASZF-faktoring.pdf308.31 Kb
2019.02.11.-ASZF-lízing.pdf308.01 Kb
2019.02.11.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf316.12 Kb
2019.02.11.-ASZF-faktoring.pdf309.73 Kb
2018.11.19.ASZF-lízing.pdf304.48 Kb
2018.11.19.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf311.35 Kb
2018.11.19.-ASZF-faktoring.pdf306.75 Kb
2018.09.10.-ASZF-lízing.pdf534.33 Kb
2018.09.10.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf540.98 Kb
2018.09.10.-ASZF-faktoring.pdf536.12 Kb
2018.06.04.-ASZF-lízing.pdf533.3 Kb
2018.06.04.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf537.81 Kb
2018.06.04.-ASZF-faktoring.pdf534.54 Kb
2018.01.01.-ASZF-lízing.pdf527.76 Kb
2018.01.01.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf531.69 Kb
2018.01.01.-ASZF-faktoring.pdf527.69 Kb
2017.09.04.-ASZF-lízing.pdf532.87 Kb
2017.09.04.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf539.33 Kb
2017.09.04.-ASZF-faktoring.pdf535.28 Kb
2017.04.10.-ASZF-lízing.pdf377.93 Kb
2017.04.10.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf380 Kb
2017.04.10.-ASZF-faktoring.pdf378 Kb
2016.11.01.-ASZF-lízing.pdf377.63 Kb
2016.11.01.-ASZF-faktoring.pdf376.47 Kb
2016.11.01-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf379.07 Kb
2016.07.01.-ASZF-lízing.pdf371.7 Kb
2016.07.01.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf373.85 Kb
2016.07.01.-ASZF-kölcsön-HACS.pdf361.17 Kb
2016.07.01.-ASZF-faktoring.pdf370.97 Kb
2015.11.09.-ASZF-kölcsön-garancia-általános-speciális.pdf374.07 Kb
2015.11.09.-ASZF-faktoring.pdf372.25 Kb
2015.08.06.-ASZF-kölcsön-garancia-általános-speciális.pdf359.24 Kb
2015.08.06.-ASZF-faktoring.pdf359.03 Kb
2015.07.01.-ASZF-kölcsön-garancia-általános-speciális.pdf358.95 Kb
2015.07.01.-ASZF-faktoring.pdf358.93 Kb
2015.07.01.-ASZF-faktoring.docx141.24 Kb
2015.03.16.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf358.02 Kb
2015.03.16.-ASZF-faktoring.pdf359.73 Kb
2014.12.15.-ASZF-kölcsön-HACS.pdf347.84 Kb
2014.07.07.-ASZF-kölcsön-és-garancia.pdf346.54 Kb
2014.07.07.-ASZF-kölcsön-és-garancia-általános-és-speciális.pdf353.4 Kb
2014.07.07.-ASZF-faktoring.pdf352.88 Kb
2014.04.15.-ASZF-lízing.docx278 Kb
2014.04.15.-ASZF-kölcsön-és-garancia.dot283 Kb
2014.04.15.-ASZF-kölcsön-HACS.pdf341.04 Kb
2014.04.15.-ASZF-kölcsön-HACS.docx265.5 Kb
2014.04.15.-ASZF-faktoring.docx283 Kb
2014.03.15.-ASZF-lízing.dot281 Kb
2014.03.15.-ASZF-kölcsön-és-garancia.dot285.5 Kb
2014.03.15.-ASZF-kölcsön-HACS.dot268.5 Kb
2014.03.15.-ASZF-faktoring.dot284 Kb
2014.01.01.-ASZF-lízing.dot233 Kb
2014.01.01.-ASZF-kölcsön-bankgarancia.dot236 Kb
2014.01.01.-ASZF-kölcsön-HACS.dot223.5 Kb
2014.01.01.-ASZF-faktoring.dot231.5 Kb
2013.11.15.-ASZF-lízing.dot231 Kb
2013.11.15.-ASZF-kölcsön-bankgarancia.dot234 Kb
2013.11.15.-ASZF-kölcsön-HACS.dot221 Kb
2013.11.15.-ASZF-faktoring.dot230 Kb
2013.06.24.-ASZF-lízing.dot219.5 Kb
2013.06.24.-ASZF-kölcsön-bankgarancia.dot224.5 Kb
2013.06.24.-ASZF-kölcsön-HACS.dot213.5 Kb
2013.06.24.-ASZF-faktoring.dot220.5 Kb
2012.09.01.-ASZF-lizing.dot217 Kb
2012.09.01.-ASZF-kölcsön-bankgarancia.dot221.5 Kb
2012.09.01.-ASZF-kölcsön-HACS.dot212 Kb
2012.09.01.-ASZF-faktoring.dot217 Kb
2012.07.07.-ASZF-kölcsön-bankgarancia.dot229.5 Kb
2012.07.01.-ASZF-lízing.dot225.5 Kb
2012.07.01.-ASZF-kölcsön-HACS.dot220.5 Kb
2012.07.01.-ASZF-faktoring.dot225.5 Kb
2012.01.16-ASZF-kölcsön-bankgarancia.dot225 Kb
2011.07.07.-ASZF-lizing.dot223.5 Kb
2011.01.17.-ASZF-kölcsön-HACS.pdf252.91 Kb
2011.01.17.-ASZF-faktoring.dot222.5 Kb